Доставка на научни статии в електронен вариант (Document Delivery Service)


заглавие на статията:

име на изданието:

ISSN:

издател:

автор:
брой:
месец:
година:


КЛИЕНТ


за частно лице:
име:
фамилия:
за фирма:
име:
за институция:
име:

адрес:
пощенски код:
град:
телефон:
факс:
e-mail:

лице за контакти:
име:
фамилия:


НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

банков трансфер в брой


ДАННИ ЗА ФАКТУРА


име:

адрес:

булстат:

данъчен номер:

МОЛ:

Библиографските данни да бъдат предоставени във формат MARC - 21