• Търсене в стотици интернет бази-данни
 • Натрупване на богатство от професионални справочници
 • Пригодяване към нуждите на потребителя
 • Оформление на документи в стотици стилове
 • В мрежата
 • Търсене в библиотечни източници
 • Подбор на бележки и справочници за временна употреба
 • Лесна за употреба и интуитивна
 • Оформление на документи в най-важните стилове
Свързване
 • Бързи взаимни връзки между всички вътрешни и външни съдържания, включително и вътрешно-продуктни връзки, уникален обмен на информация и връзки към пълни текстови файлове.
Търсене
 • Кръстосано търсене вътре и извън системата и обединено търсене на външно съдържание
Продуктите:

Web of Science: за ретроспективно изследване чрез търсене на цитати (сега и с издания по Химия)
 • Пълно покритие на 8,500 много влиятелни, ориентирани към изследоваелска дейност списания във всяка дисциплина на науката, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката
 • Химици, нуждаещи се от достъп до нови и непознати до момента реакции и съединения могат сега да търсят директно в Web of Science
Current Contents Connect: за актуално осведомяване, анонсиране, илюстриране на данни и индивидуализиране
 • Цялостна, базирана в Интернет – мрежа, среда, осигуряваща висококачествено съдържание, средствата за достъп, анализ и направление на научна и академична информация.
 • Обединява нови технологии (свързване, търсене и индивидуализиране), за да се свърже, разшири и усъвършенства изследователската среда.
 • 7 научни области в сферата на природните, социалните и хуманитарните науки и изкуството
 • Уеб-сайтове и периодика
 • Напълно пригодени
 • Преглеждане на над 4400 уеб-сайта по категория
 • Търсене на пълен текст от над 450,000 документа в тези уеб-сайтове
ISI Proceedings
 • Статии с огромно разнообразие от научни дисциплини, международно покритие
 • 70% уникални (монографски източници, липсващи в Web of Science)
Derwent Innovations Index
 • Патентите стават неразделна част научният комуникацонен процес, особено в биотехнологията, генното инженерство, разработката на медикаменти и нанотехнологията
 • Патентите са важни сред институциите: отдели за проучвия, администрация, a също така и групи за обмен на технологии
Тематично-специфични външни съдържания:
 • BIOSIS Previews
 • CAB Abstracts
 • INSPEC
 • PsycINFO
 • Food Science & Technology Abstracts
 • Medline
Фокусиране върху качеството и нововъведенията, а не върху количеството в базите данни
Хиляди периодични заглавия и конференции и над 11 милион патенти

Вашият Thomson ISI абонамент може да включва:

Web of Science
CC Connect
ISI Proceedings
BIOSIS Previews
CAB Abstracts
INSPEC
PsycINFO
FSTA (2004)
Medline (2004)