Петър Димков

Цена: 15,00 EUR

количество:
Преподобна Стойна

Цена: 10,00 EUR

количество:

Вера Кочовска

Цена: 12,00 EUR

количество:


* за международна доставка, моля добавете към плащането си следната сума: за доставка до Европа - 16 EUR; САЩ, Австралия и Канада - 20 EUR.


ДАННИ ЗА КЛИЕНТ

име:
фамилия:
за фирма:
име:
за институция:
име:

адрес:
пощенски код:
град:
телефон:
факс:
e-mail:

лице за контакти:
име:
фамилия:


ЗА БАНКОВ ПРЕВОД:

Първа Инвестиционна Банка
ул. Стефан Караджа 10
банков код: FINVBGSF
банкова сметка: IBAN - BG25 FINV 9150 10BG N00W S0


ДАННИ ЗА ФАКТУРА


име на платеца:

адрес (по регистрация):

VAT/БУЛСТАТ/ЕГН (за частни клиенти):

ИН по ДДС: