Dialog@Site

В офиса на БИКАМ ЕООД, в София, по договор с фирма DialogonDisc и @Site се предлагат безплатно за клиентите ни десет бази данни на DialogonDisc - в он-лайн режим – чрез нашата Интернет страница, и на компакт диск. Интернет и Интранет достъпът се администрира мощен сървър с голяма скорост (4 мегабита). Работи се в онлайн режим на достъп до компютрите на редица фирми и издателства от цял свят и се осигурява онлайн-достъп за клиенти и потребители.